Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEMERTIN nem1erti4n l. ne1m-, m. l. r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. nemertinen, pl., eng. nemertine, ävensom fr. némertiens, pl.; av nylat. Nemertini, benämning på en ordning av plattmaskar, avledn. av Nemertes, ett till denna ordning hörande släkte, av gr. Νημερτής, namn på en havsnymf]
zool. plattmask tillhörande ordningen Nemertini Johnst.-Quatref. (av vars arter de flesta leva i havet), snörmask. Thorell Zool. 2: 434 (1865). En nemertin liknar en slemsträng med rund, oval eller platt genomskärning. (Stuxberg o.) Floderus 3: 407 (1904).

 

Spalt N 478 band 18, 1947

Webbansvarig