Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEMATOD nem1atå4d l. ne1m-, m. l. r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. nematode, fr. nématodes, pl.; av nylat. Nematodes, benämning på en ordning av lägre maskar, av gr. νηματώδης, trådig, avledn. av νῆμα (gen. νήματος), tråd, till νέω, spinner (jfr NÅL)]
i sht zool. mask av ordningen Nematodes Rud. (till vilken en mängd parasitiska arter höra), rundmask, trådmask. Thorell Zool. 2: 430 (1865). Nematoder, en hotande fara för vår sädesodling. UtsädT 1903, s. 34 (rubrik). SFS 1932, s. 425. — jfr BET-, KLÖVER-NEMATOD.
Ssgr (i fackspr.): NEMATOD-FORM; pl. -er. jfr form I 9 slutet. UtsädT 1903, s. 193.
-SKADA, r. l. f. skada (på sädes- l. foderväxter o. d.) åstadkommen av nematoder. UtsädT 1903, s. 46.

 

Spalt N 477 band 18, 1947

Webbansvarig