Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEJONÖGA näj3on~ø2ga, n. (Sahlstedt (1757) osv.) ((†) f. l. r. Aurivillius Gr. 28 (1684), Hirn Hearn Exot. 2: 231 (1903); jfr pl. -or nedan); best. -at (ss. f. l. r. -an); pl. -on (i äldre språkprov äv. möjl. att hänföra till sg. nejonögon, BtÅboH I. 1: 20 (1554) osv.) ((†) -en Almquist CivLokalförv. 3: 151 (i handl. fr. 1540), ÅngermDomb. 1640, fol. 164; -er HH XI. 1: 43 (1530), HFinlKamF 4: 84 (1574); -or HH XI. 1: 43 (1530), BtVLand 3: 7 (c. 1650)); förr äv. NEJONÖGON, n.; pl. = (se ovan).
Ordformer
(negen(n)- 15501749. neien- (neijen-, nejen-, neyen-) 15381798. neijgen- 1555. nein- (neijn-, nejn-, neyn-) 15401840. nejon- (neijon-, neyon-) 1579 osv. neun- 17021712. ni- 1634. nije- 1702. nio- 1764. nion- 1902. näg(h)en- 15301640. nägn- 1637. näjn- c. 1600. näjon- 18881893. näyenn- 1620. nään- c. 1650. -ö (i ssg) 1543 (: neijnö fiiske). -ög 1530 (koll.). -öga 1538 osv. -ögon, sg. 17381793)
Etymologi
[fsv. neghenögha; jfr d. negenøje, niøje, negenøjn; av mnt. o. nt. negenōge, motsv. mnl. neghenooghe (holl. negenoog), mht. niunouga (t. neunauge, n. l. m. l. f.), av negen (osv.), nio (se NIO), o. ōge (osv.), öga (se ÖGA); benämningen beroende på att äv. de (på vardera sidan av fisken) i linje med ögat befintliga sju gälöppningarna samt näsöppningen uppfattats som ögon]
ålliknande fisk av släktet Petromyzon Lin. (l. familjen Petromyzontidæ) bland rundmunnarna; särsk. om fisken P. fluviatilis Lin., flodnejonöga, nätting, äv. kallad vanligt nejonöga; äv. (i sht i pl.) koll. o. ss. namn på maträtt; jfr ANPREJARE, LAMPRICK, NÄTTING. Halstrade, rökta nejonögon. HH XI. 1: 43 (1530). Insÿltadhe Neÿnögår. HovförtärSthm 1639 A, s. 18. Marinerade nejonögon. Hagdahl Kok. 378 (1879). Nejonögon fångas om höstarna. LAHT 1886, s. 42. Nätingen eller Vanliga nejonögat .. är liksom ålen en vandringsfisk. Västerb. 1940, s. 136. — jfr BÄCK-, FLOD-, IGEL-NEJONÖGA.
Ssgr: A (†): NEJONÖ-FISKE, se F.
B (†): NEJONÖG-KAGGE, -KASSE, -TINA, se F.
C (†): NEJONÖGE-FISKE, se F.
D: NEJONÖGON-FAMILJ(EN). zool. fiskfamiljen Petromyzontidæ tillhörande rundmunnarna. NF (1887).
-FISKE, -FÅNGST, se F.
-SLÄKTE(T). zool. fisksläktet Petromyzon Art. Nilsson Fauna 4: 743 (1855). 3NF 14: 869 (1931).
-TINA, se F.
E (†): NEJONÖGONA-FISKE, se F.
F: NEJONÖGONS-FISK. zool. fisk hörande till nejonögonfamiljen. Lilljeborg Fisk. 3: 690 (1891).
-FISKE. (nejonö- 1543. nejonöge- 15521569. nejonögon- 1544 osv. nejonögona- 1798. nejonögons- 1900 osv.)
1) motsv. fiske 1. AktsamlKungsådreinst. 36 (1552). Nejonögonsfisket .. tager sin början på hösten och fortgår under förvintern, till dess isen hindrar. SvRike I. 1: 278 (1899).
2) motsv. fiske 3, 4, 5. NorrlS 1—6: 289 (1543). ÅngermDomb. 1648, s. 140. Kronans lax- och nejonögonfisken (i Älvkarleby). TT 1899, Byggn. s. 153.
-FISKERI. fiskeplats l. fiskebyggnad för nejonögonsfångst. Neijnögons-fiskerier på Cronones vatn. Arnell Stadsl. 343 (1730; efter handl. fr. 1699).
-FÅNGST. (nejonögon-) Upsala(A) 1922, nr 106, s. 4.
-KAGGE. (nejonög- 1793. nejonögons- 1749 osv.) för förvaring av nejonögon. Lind (1749; under fässlein).
-KASSE. (nejonög-) (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) för fångst av nejonögon; jfr kasse, sbst.3 3 a. Murberg FörslSAOB (1793).
-TINA, r. l. f. (nejonög- 1793. nejonögon- 1910. nejonögons- 1899 osv.) för fångst av nejonögon; jfr -kasse. Murberg FörslSAOB (1793). Nejonögonstina från Dalälfven. SvRike I. 1: 278 (1899).

 

Spalt N 463 band 18, 1947

Webbansvarig