Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEGRO- ne1gro- l. -rå- l. -rω-.
Etymologi
[ssgsform till NEGER]
i ssgr: neger-.
Ssgr: NEGRO-AMERIKANSK—1004 l. —0104. [jfr eng. negro-american] Negro-amerikansk musik. Jeanson (o. Rabe) 2: 348 (1931).
-FIL—4, m.||ig. [jfr eng. negrophil, fr. négrophile; till -fil (sp. F 526)] person som är vänligt stämd mot negrerna; förr särsk. om person som ivrade för negerslavarnas frigivning. Andersson (1845, 1857). Negrofilerna och missionärerna — tvenne för holländare och fransmän särdeles förhatliga menniskoklasser. Andersson Verldsoms. 3: 328 (1854).

 

Spalt N 448 band 18, 1947

Webbansvarig