Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEGOCIATION ne1gosiatʃω4n l. neg1-, l. -ås- l. -ωs-, l. -aʃ-, l. 01— (– – – -tschón Dalin), l. NEGOTIATION -tsi- l. -si-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-ciation 1633 osv. -tiation 1657 osv.)
Etymologi
[jfr t. negoziation, eng. negotiation, fr. négociation; ytterst av lat. negotiatio (gen. -ōnis), (stor) affärsrörelse, till negotiari (se NEGOCIERA)]
1) (†) motsv. NEGOCIERA 1: affärsrörelse, köpenskap, handel. Aldenstund .. all handel och negotiation här i Rijket är studsat (dvs. hejdad) worden. Stiernman Riksd. 1405 (1660). SvBrIt. 1: 66 (c. 1700).
2) (numera bl. ngn gg, arkaiserande) motsv. NEGOCIERA 2: förhandling, underhandling; rådslag; i sht i fråga om statsangelägenheter. RP 3: 285 (1633). NAv. 26/3 1657, nr 1, s. 1. (K. XI) ähr .. trädt medh .. (konungen i England) uti negotiation, både till at förnya och än vijdare bekräffta dhet förre bundet. RARP 14: 199 (1682). Igenom H. Baron Bielke har jag förnummit hans ironiska negotiationer emellan dig och Siegesbeck. JBrowallius (1745) hos Linné Bref I. 3: 326. Att Negociationerna med Persien hafva tagit en lycklig vändning. DA 1808, nr 49, s. 1. Schybergson FinlH 2: 253 (1889). — jfr LÅN-NEGOCIATION.
3) (numera mindre br.) handel. o. bankv. motsv. NEGOCIERA 3: köp l. försäljning (av växlar); förmedling (av lån); övertagande (av lån) för placering; anskaffande l. upplåning (av pängar). (Räkenskaperna) sade (att) vi måste botas med sparsam hand, negotiation af bättre medel och förnuftig administration. Brahe Tb. 99 (c. 1660). (Ståndet ansåg att) Banco-Utskottets utlåtande (borde) inhämtas huruvida berörde Summa kunde af Banquen förskjutas ..; men att, i vidrig händelse, densamma genom negociation å annat håll, genast (borde) anskaffas. AdP 1789, s. 531. Fliesberg Handel. 101 (1891).
Ssgr: (2) NEGOCIATIONS-KONST. (†) skicklighet att underhandla. Frey 1850, s. 182.
(3?) -ROCK. (†) om fin rock? Marcolphus, med stöflar, negotiationsrock och piska. Bellman (BellmS) 6: 42 (c. 1767).
(3) -SUMMA. (†) (pänning)summa som skall upplånas, lånesumma. Loenbom Stenbock 3: 106 (1760).

 

Spalt N 445 band 18, 1947

Webbansvarig