Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEGOCIABEL ne1gosia4bel l. neg1-, l. -gå- l. -gω-, l. 01—, l. NEGOTIABEL -tsi- l. -si-; adj. -bla.
Ordformer
(-goci- 1871 osv. -goti- 1913 osv.)
Etymologi
[liksom t. negoziabel av fr. négociable, avledn. av négocier (se NEGOCIERA)]
handel. o. bankv. till NEGOCIERA 3 a; om statspapper, aktie, check, växel o. d.: som (lätt) kan säljas l. omsättas. Negociabla papper, löpande förbindelser som äro i omlopp i den allmänna rörelsen. Dalin (1871). Hernberg Rättsh. 327 (1922).
Avledn.: NEGOCIABILITET, r. (l. f.). [jfr t. negoziabilität, fr. négociabilité] handel. o. bankv. i fråga om värdepapper: realiserbarhet, säljbarhet. Lang FinlSjör. 1: 392 (1890).

 

Spalt N 444 band 18, 1947

Webbansvarig