Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEGLIGÉ neg1liʃe4 l. näg1-, r. l. m. l. f.; best. -n l. -en; pl. -er (LandtmBrNatKläd. 15 (1773) osv.) ((†) -s BöneskrMod. 4 (1775)). (neg- 1731 osv. nig- 18351910. -liche 1824. -ligé (-ee, -ée) 1731 osv.)
Etymologi
[jfr t. negligé, n., eng. negligee; av fr. négligé, substantiverat p. pf. av négliger (se NEGLIGERA); urspr. i förb. habillement négligé, vårdslösad dräkt l. klädsel]
1) lättare o. enklare dräkt l. klädsel; förr om såväl mans- som kvinnodräkt, ofta i motsats till högtids- l. sällskapsdräkt l. -klädsel: hemma- l. vardagsdräkt l. -klädsel; numera bl. (ofta ngt skämts.) om lättare kvinnodräkt avsedd för innebruk (särsk. på morgonen omedelbart efter uppstigandet): morgondräkt, morgonklänning; nattdräkt; äv. bildl.; jfr DESHABILJÉ. Dalin Arg. 1: 173 (1733, 1754). Engelsmannen njuter .. mycken frihet: Han kan .. kläda sig efter behag, i galla, eller negligee. DA 1771, nr 107, s. 2. Lady (klädd i en fri men behaglig negligée, (med) håret ännu okammadt). Levin Schiller Cab. 38 (1800). Ett Fruntimmer i negligée retar oss mer, än i galla-kläder. Elgström Frunt. 23 (1809). Et slags tyg, som Herrarne nyttja .. til mindre klädsel eller negligé. KonstNyhMag. 4: 8 (1821). Böttiger 6: 236 (1836; bildl.). Min aprikosfärgade negligé .. (med sin) volangprydda kjolkant. BonnierMT 1946, nr 1, s. 46. — jfr MORGON-NEGLIGÉ. — särsk. i uttr. i (djup o. d.) negligé, om förhållandet att vara ofullständigt klädd: halvklädd, oklädd; i fråga om män l. kvinnor; äv. bildl. Lidner 2: 64 (c. 1785). (Thorvaldsen) vandrade .. i djupaste negligé, till hälften dold af en kort ylleblouse eller liftröja. Snellman Tyskl. 7 (1842). Anekdoterna, hvari statsråden uppträda mer och mindre i negligé, så att säga. NordT 1895, s. 80. (Flickan) var i djup negligé. Wägner Norrt. 180 (1908). Hellström Malmros 314 (1931).
2) (förr) för vardags- o. innebruk avsedd huvudbetäckning l. hårklädsel för (i sht gifta) kvinnor i form av en spetsmössa med långa knytband (l. av en turban). SedolärMercur. 2: nr 23, s. 7 (1731). Negligéer och bart hår visa ömsom de gifta och ogifta gracerna. Carlén Klein 123 (1838). Amalias svarta hår (sågs) till hälften gömdt under en elegant negligé med azurblåa band. Almqvist AmH 2: 232 (1840). Wrangel FornTid. 117 (1926; om ä. förh.).
Ssgr (till 1, †): NEGLIGÉ-DRÄKT. SthmModeJ 1852, s. 63.
-HATT. ett slags damhatt. DA 1824, nr 51, Bih. s. 2. NJournD 1855, s. 180.
-JACKA. Freja 1885, s. 46.
-MÖSSA. rökmössa (för män). SthmModeJ 1844, s. 56. Därs. 1846, s. 8.
-TOALETT. vardags- l. morgonklädsel. NJournD 1855, s. 181. Därs. 1857, s. 119.
-TRÖJA. nattröja. NJournD 1861, s. 156.

 

Spalt N 441 band 18, 1947

Webbansvarig