Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NED, adv. ssgr (forts.): (12 a) NED- (resp. NEDER- l. NER-; jfr anm. sp. 262) -RACKA, -ning. (vard.) dels (mindre br.) tr., dels i uttr. nedracka på (ngn l. ngt), häckla l. klandra l. göra ned l. skälla på (ngn l. ngt). Didring Malm 2: 77 (1915).
Ssg: nedracknings-system. (tillf.) KarlstT 1895, nr 1702, s. 2.
(1, 2, 3) -RAKA, v.1 (vard.) intr.: ramla l. störta l. rusa l. flänga ned; i sht i uttr. komma nedrakande. SvTyHlex. (1851, 1872). SDS 1894, nr 537, s. 2.
(1, 3) -RAKA, v.2, -ning. fösa ned med raka l. liknande redskap. JernkA 1870, s. 98.
-RAMA, se -ramma.
-RAMLA, -ing. (ngt vard.)
1) till 1, 3: falla ned. Hisinger Ant. 4: 205 (1828). Siwertz Sel. 1: 161 (1920).
2) till 1, 2, 3, i uttr. komma nedramlande(s), oförmodat l. hastigt o. d. falla ned l. dyka upp ngnstädes. NorrlS 1—6: 160 (1899).
3) till 5 b; om byggnadsvärk o. d.: rasa, störta in. BtÅboH I. 11—12: 61 (1683). Halft nedramlade palats. Wachtmeister Tur. 24 (1876, 1885).
(3) -RAMMA, -ramning; äv. -RAMA, -ning. slå l. heja ned (ngt, särsk. påle, i jorden o. d.). VetAH 1762, s. 149. TT 1900, M. s. 90.

 

Spalt N 348 band 18, 1947

Webbansvarig