Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEBULISM -is4m, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till lat. nebula, dimma o. d. (se NEBULAR-)]
(numera knappast br.)
1) konst. i måleri: flyktig teckning o. slapp form. Atterbom Minn. 506 (1818).
2) i fråga om litterär framställning o. d.: oklarhet i teckningen, dimmighet, konturlöshet. SvLittFT 1833, sp. 43. Deremot lida .. (författarinnans) Fantasier af en nebulism och formlöshet som icke ligger ensamt i språket. Tegnér (WB) 7: 377 (1833). Wrangel Dikten 55 (1912). jfr: Att Vitalis’ humoristiska dikter lida af hvad man i målarspråket kallar nebulism, d. v. s. att Förf. ej skarpt förmår teckna sina gestalter. SvLitTidn. 1821, sp. 427.

 

Spalt N 259 band 18, 1947

Webbansvarig