Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEBEN-.
Etymologi
[jfr d. neben-; av t. neben, vid sidan av, jämte]
(†) i ssgr: befintlig vid sidan av ngt annat; som är tillägg till ngt annat l. äger mindre betydelse o. d. än detta; bi- (se BI-, prefix1 2).
Ssgr (†): NEBEN-DRUM. [jfr t. nebentrum] bärgv. = bidrum. Rinman 1: 448 (1788).
-RECESS. tilläggstraktat; jfr birecess. Nordberg C12 1: 52 (1740).
-VAPEN. herald. utanför huvudsköld i sigill o. på mynt brukad mindre vapensköld, t. ex. placerad bland flera vapen i en krets omkring huvudskölden. HC11H 1: 16 (1670).

 

Spalt N 258 band 18, 1947

Webbansvarig