Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAZISM nasis4m, äv. nats-, r.; best. -en.
Etymologi
[av t. nazismus l. till NAZIST]
nationalsocialism; äv. ngt allmännare, om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland l. det tyska väldet under Adolf Hitlers ledning; äv. i utvidgad anv., ofta nedsättande, i fråga om likartad åskådning l. rörelse inom icke tyska folk. Att .. inplantera fascism och nazism här i landet. DN(A) 1933, nr 224, s. 3. (Den judiske författaren) Feuchtwangers roman (Oppermanns) är raspräglad i motsatt riktning mot nazismen. NDA(A) 1933, nr 330, s. 5. Kriget 1939—1945. Första delen: Nazismens segerår. (1945; boktitel).

 

Spalt N 256 band 18, 1946

Webbansvarig