Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAZI- na3si~, äv. nat3si~. Anm. Stundom användes, i sht i tidningsspråk, den t. plurala sbst.-formen nazis. AB(A) 1931, nr 26, s. 7. SvD(B) 1944, nr 23, s. 9.
Etymologi
[av t. nazi-, ssgsform till t. nazi, nazist, kortform av t. nationalsozialist, efter mönster av t. sozi, slangartad kortform av sozialist, socialist]
i ssgr: nazist-, nazistisk; äv. oeg., i fråga om icke tyska förh. (jfr NAZIST).
Ssgr: NAZI-CHEF. Strasser nazichef för norra Tyskland. SvD(A) 1931, nr 113, s. 16 (rubrik).
-FIENTLIG. fientlig mot nazisterna l. nazismen. SvD(A) 1934, nr 204, s. 3.
-REGIM(EN). Nerman MännVärd. 116 (1943, 1946).
-RIKE. Det svenska nazirike, på vilket .. (hemmanazisterna) hoppas. SvD(A) 1934, nr 332, s. 14. Gästerna från naziriket (dvs. Tyskland). GHT 1937, nr 210, s. 3.
-TYSK, sbst. o. adj.
I. sbst. Nazityskarnas aktivitet i minoritetsländerna. GHT 1937, nr 210, s. 3.
II. adj. Den nazityska teatern. UNT 1935, nr 232, s. 5.

 

Spalt N 256 band 18, 1946

Webbansvarig