Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAUTIKER na͡u4tiker l. na͡ω4– l. nav4-, stundom 302, m.||(ig.); best. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. nautiker]
(i fackspr.) person som är fackman i nautik. Dalin (1871). SvGeogrÅb. 1933, s. 111.

 

Spalt N 246 band 18, 1946

Webbansvarig