Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAUTIKAL- na͡u1tika3l~ l. na͡ω1– l. nav1-.
Ordformer
(förr äv. -cal-)
Etymologi
[efter eng. nautical, till nautic (se NAUTIK, adj.)]
som har avseende på l. hör till nautiken; i ssgr.
Ssgr (sjöt.): NAUTIKAL-ALMANACKA. [efter eng. nautical almanac] om en i England utgiven kalender som innehåller för navigering erforderliga astronomiska uppgifter o. d. Gosselman Sjöm. 1: 134 (1839). Smith (1917).
-ASTRONOMI. [efter eng. nautical astronomy] (†) nautisk astronomi. Platen Glascock 1: 6 (1836).

 

Spalt N 246 band 18, 1946

Webbansvarig