Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NATRIUM na4trium, stundom 302, n. (Berzelius Kemi 2: 57 (1812) osv.), ngn gg r. (Rosenberg OorgKemi 379 (1888)); best. -iumet, äv. -iet (LfF 1915, s. 252); i best. anv. dock vanl. utan slutartikel.
Etymologi
[av t. o. nylat. natrium; till NATRON]
kem. visst silvervitt, glänsande, mjukt metalliskt grundämne som icke förekommer i fritt tillstånd, men som förekommer i stor mängd i naturen i förening med andra ämnen. Lyceum 2: 138 (1811). Starck Kemi 105 (1931). — jfr ARSENIK-, BROM-, JOD-, KLOR-NATRIUM m. fl.
Ssgr (i allm. kem.): NATRIUM-ACETAT. natriumsalt av ättiksyra. Cleve OrgKem. 57 (1874).
-AMALGAM. legering av natrium o. kvicksilver. Berzelius ÅrsbVetA 1830, s. 93.
-ATOM. 19Årh. V. 1: 84 (1922).
-BIKARBONAT. surt natriumkarbonat. Cleve OorgKem. 190 (1873).
-BORAT. natriumsalt av borsyra, borax. Cleve OorgKem. 195 (1873).
-FLUORID. natriumsalt av fluorvätesyra, fluornatrium. Gertz o. Grönwall Min. 48 (1923).
-FOSFAT. natriumsalt av fosforsyra. Cleve OorgKem. 197 (1873).
-FÖRENING. konkret: förening av natrium med ngt annat ämne. Keyser Kemien 1: 92 (1871).
-HALT, r. jfr halt, sbst.1 1. LAHT 1912, s. 27.
-HALTIG. Almström KemTekn. 1: 592 (1844).
-HYDRAT. (i sht äldre) benämning på natriumhydroxid. Cleve OorgKem. 189 (1873). 3UB 8: 891 (1939).
-HYDROXID. förening av natrium o. hydroxyl, kaustikt natron. SFS 1906, nr 48, s. 26.
-JODID. natriumsalt av jodvätesyra, jodnatrium. Almström KemTekn. 1: 608 (1844).
-KALKGLAS~02. glas (se d. o. 1) innehållande natrium m. m.; motsatt: blyglas o. kaliglas. 2NF 9: 1270 (1908). Seitz ÄSvGlas 38 (1936).
-KARBONAT. kolsyrans neutrala natriumsalt, soda. Cleve OorgKem. 192 (1873).
-KLORID. natriumsalt av klorvätesyra, klornatrium, koksalt. Åkerman Kem. 117 (1831).
-LINJE. fys. i spektrum: gul linje (angivande förekomsten av natrium). Arrhenius Värld. 84 (1906).
-NITRAT. natriumsalt av salpetersyra, chilesalpeter, natronsalpeter. Cleve OorgKem. 190 (1873).
-OXID. förening av natrium o. syre. Almroth Kem. 383 (1834).
-OXIDUL. Berzelius Kemi 2: 58 (1812).
-SALT, n. salt av natrium. Almström KemTekn. 1: 590 (1844).
-SILIKAT. natriumsalt av kiselsyra, natronvattenglas. Cleve OorgKem. 195 (1873). Starck Kemi 114 (1931).
-SULFAT. svavelsyrans neutrala natriumsalt, glaubersalt. Cleve OorgKem. 190 (1873).
-SUPEROXID. Almroth Kem. 384 (1834).

 

Spalt N 143 band 18, 1946

Webbansvarig