Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NATE na3te2, r. l. m.; best. -en; pl. (i sht i bet. 2 g) -ar (Dahlman Landth. 1: 38 (1745) osv.); l. NATA na3ta2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(nat- 1538 osv. natt- 1908 (: nattagräs; fr. södra Finl.). -a 16371915. -e 1640 osv. -i 1538)
Etymologi
[sv. dial. nate, nata, substantivering av ett icke anträffat fsv. adj. nater, våt, motsv. fsax. nat, fht. naz, t. nass. — Jfr NATTA, v.2]
1) (utom i vissa trakter bl. i formen nata) växten Stellaria media (Lin.) Cyrill., våtarv. Schroderus Lex. 52 (1637). Linné Fl. nr 369 (1745; fr. Uppl.). VetAÅb. 1908, s. 221. — jfr KRÄFT-, SVIN-NATA.
2) (utom i vissa trakter bl. i formen nate) om vissa växter (av olika slag) som växa i vatten; äv. koll. Sylvius Mornay 157 (1674); möjl. till e. Svårigheten att ro i en sjö, hvarest åran hvart ögnableck fastnade i gräs ock nate. JGOxenstierna Dagb. 101 (1770); sannol. till a. Fréville Söderh. 2: 115 (1776). Suneson GGrund 58 (1926); sannol. till a. — särsk.
a) växt tillhörande släktet Potamogeton Tourn., i sht om arten Potamogeton natans Lin., gäddnate. Serenius EngÅkerm. 155 (1727). Linné Fl. nr 139 (1745). Retzius FlOec. 550 (1806). Nathorst JordH 1067 (1894). ASFFlF XXXX. 4: 26 (1915; fr. Åland). jfr ABBORR-, BORST-, BÄCK-, GLANS-, GROV-, GRÄS-, GÄDD-, HAVS-, HÅR-, KAM-, KRUS-, LILLE-, LYS-, LÅNG-, PADD-, STOR-, STRÖM-, TRÅD-, VATTEN-, Å-, ÅL-NATE m. fl. särsk. i vissa uttr.
α) (†) lilla skinande smalbladade nate, Potamogeton nitens Web. Bromelius Chl. 90 (1694).
β) tätbladig nate, Potamogeton densus Lin. Torén Rebau o. Hochstetter 72 (1851). ArkBot. II. 1: 87 (1904).
γ) (†) krusbladad nate, Potamogeton crispus Lin., krusnate. Bromelius Chl. 90 (1694).
δ) liten nate, Potamogeton pusillus Lin. Gosselman BlekFl. 30 (1865).
b) växt tillhörande släktet Batrachium E. Meyer, möja; nästan bl. i ssgrna GROD-, KÄLL-NATE o. elliptiskt för dessa ssgr.
c) (†) växten Equisetum palustre Lin., kärrfräken, l. Equisetum fluviatile Lin., dyfräken, åfräken. Juslenius 53 (1745).
d) (†) växt tillhörande släktet Lemna Lin., andmat. Bromelius Chl. 56 (1694). jfr AND-NATE.
e) (†) växten Zostera marina Lin., bandtång. VarRerV 58 (1538). Florinus Voc. 63 (1740). jfr VATTU-NATE.
f) (i vissa trakter) växt tillhörande släktet Ruppia Lin., hårnate. 2NF (1913). jfr HÅR-NATE.
g) i pl., om samlingar av tätt vid varandra växande vattenväxter. GFiskaren 28 (1845). (Jag brukade meta) än invid land, .. än i vassbandet, än vid natarne. Öman Ungd. 129 (1889).
Ssgr: A: NAT-GRÄS, se C.
B: NATA-GRÄS, se C.
C: (2 a) NATE-ART. Lundell (1893).
(2 a) -BLAD. FoFl. 1917, s. 221.
(2 a) -FAMILJ(EN). bot. växtfamiljen Potamogetonaceæ. Fries Växtr. 224 (1884).
-GRÄS. (nat- 1759. nata- 1895 osv. nate- 16381765)
1) (i Finl.) = nate 1. Haartman Sjukd. 119 (1759). Diktonius Onnela 79 (1925).
2) (†) = nate 2 a. Franckenius Spec. E 1 a (1638). Lenæus Delsbo 149 (1736, 1764).
(2 a) -SLÄKTE(T). bot. växtsläktet Potamogeton Tourn. Rebau NatH 2: 62 (1879).
(2) -SÄRV. [namnet bildat av EFries (se nedan); jfr sv. dial. sarv, särv, ss. senare ssgsled uppkommet ur arv, ärv (se arv, sbst.4, arve, sbst.2); jfr nor. dial. sarve, særve] bot. växt tillhörande släktet Najas Lin.; nästan bl. om arten Najas marina Lin. Fries BotUtfl. 3: 231 (1864). Ursing SvVäxt. 366 (1944).
(2 a) -VÄXT, r. l. f. bot. växt tillhörande familjen Potamogetonaceæ. NormFört. 39 (1894).

 

Spalt N 117 band 18, 1946

Webbansvarig