Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NASKANDE, sbst., se naska, v.

 

Spalt N 116 band 18, 1946

Webbansvarig