Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NASA na3sa2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av månsing nasa, sälja, handla; jfr NysvSt. 1934, s. 65. — Jfr NASARE]
(i vissa trakter, vard.) (gå omkring o.) sälja kram såsom nasare. (Den anhållne o. hans kamrat) hade (sade de) gått omkring i husen och ”nasat”. NDA(A) 1932, nr 40, s. 14. DN(A) 1933, nr 259, s. 3. jfr (Lundin o.) Strindberg GSthm 533 (1882).
Avledn.: NASARE, se d. o.
NASERI, n. (vard., föga br.) gårdfarihandel. Prejudikat .. att personer som utöva s. k. naseri äro att beteckna som lösdrivare. SD(A) 1927, nr 107, s. 32.

 

Spalt N 112 band 18, 1946

Webbansvarig