Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÖNJA mön3ja2, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(meeniam 1637. menia 15481637. men(n)i(i)e 15551558. minie 1674. minya 1538. mynie 1561. mynja (mij-, -ia) 16391858. mänia 1671. möngia 1698. mönij 1539. mönja (-ia) 1581 osv. mönnie 1578)
Etymologi
[y. fsv. menia, sv. dial. mynja, mönja; jfr ä. d. menje, minje, minni, mynje, mønne, d. mønje, mønnie; av mnt. minie; jfr fht. minig, t. mennig; av lat. minium, cinnober]
rödaktig förening av bly o. syre, särsk. använd som ingrediens i målarfärg, i sht vid målning av metaller, o. vid framställning av kitt l. blyglas, blycinnober, blyrött; stundom i utvidgad anv., om vissa andra röda färgämnen. VarRerV 21 (1538). Leffweret Orban Måler .. Menie 6 p(und). KlädkamRSthm 1555—57, s. 15 b. Mönja är en röd färg, som tillverkas af oxideradt bly. Stål Byggn. 1: 133 (1834). Form 1933, Omsl. s. 10. — jfr BLY-, JÄRN-, RÖD-MÖNJA.
Ssgr: A: MÖNJA-FÄRGAD, -KITT, -RÖD, se B.
B: MÖNJE-FLÄCK. Strindberg Hafsb. 23 (1890).
-FLÄCKIG. Det gamla grå, mönjefläckiga (fartygs-)skrovet. Siwertz Förtr. 24 (1945).
-FÄRG. färg som innehåller mönja. Hiärne Förb. 57 (1706). HantvB I. 1: 247 (1934).
-FÄRGAD, p. adj. (mönja- 1895. mönje- 1789) som har samma röda färg som mönja. Rinman 2: 102 (1789).
-KITT. (mönja- 1898. mönje- 1865 osv.) kitt (se d. o. 1) berett med mönja o. linolja. Hwasser HbLokF 45 (1865).
-LAV. (föga br.) bot. den röda laven Dermatocarpon miniatum Lin. Liljeblad Fl. 337 (1792). VetAH 1793, s. 40.
-LÄTT. (-lett) (†) = -färgad; jfr lätt, adj.1 Rudbeck HortBot. 28 (1685).
-MOSSA. (†) bot. = -lav. HushJourn. 1791, s. 32.
-MÅLA. måla (ngt) med mönjefärg. TIdr. 1896, s. 221.
-RÖD. (mönja- 1928. mönje- 1818 osv.) som har samma röda färg som mönja. Marklin Illiger 81 (1818). Buergel Goodwin LKat. 69 (1928). — —
-RÖTT, n. jfr -röd. Strindberg NSvÖ 2: 49 (1906).
-STRYKA, -ning. stryka (ngt) med mönjefärg. ArbetsbeskrNyByggnUBLd 1 (1902: mönjestrykning).
Avledn.: MÖNJA, v., -ning. måla (ngt) med mönjefärg. SD(L) 1897, nr 374, s. 2. VFl. 1928, s. 132.

 

Spalt M 2108 band 17, 1945

Webbansvarig