Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÖME, f.
Etymologi
[av nt. möme, moder, av mnt. mome, moder, moster, faster; jfr fht. muoma, t. muhme; sannol. urspr. uppkommet i barnens lallspråk]
(†) moder, mamma. Barnen gråtande löpa med roop, ô Möme, Sij Busen! Stiernhielm Herc. 352 (1658, 1668).

 

Spalt M 2108 band 17, 1945

Webbansvarig