Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÖLJA, v.1 -ade.
Etymologi
[jfr nor. dial. o. isl. mylja; till den ieur. roten mel, krossa (se MALA). — Jfr MÖLJA, sbst.2]
(†) krossa, söndersmula; särsk. bildl. All ting fräter tiden, och öder å mölljar i glömsko. Palmfelt Ecl. 38 (1740).

 

Spalt M 2106 band 17, 1945

Webbansvarig