Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÖLJ möl4j, r. l. m. l. f., förr äv. MÖLJE, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Sundén (1887), Cannelin (1921)) ((†) -er (äv. att hänföra till sg. mölja) Klint KustÖstersjön 117 (1815)); förr äv. MÖLJA, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -an l. -en; pl. -ar l. -or (Bergroth FinlSv. 62 (1916)) l. -er (se ovan).
Ordformer
(möl 1889. mölj 17901931. mölja (-ia) 17341916. mölje 1898)
Etymologi
[liksom d. dial. mulje, molje, av holl. moelje, av span. muelle l. port. molhe (se för övr. MOLO)]
(numera nästan bl. i Finl.) molo. Serenius Rr 2 b (1734). Jag hade sett .. (emigranterna) fira .. afskedet från fosterlandet med halsbrytande dans på kanten af Hangö mölja. Tavaststjerna Marin 44 (1890). 3NF (1931). — jfr ANKAR-MÖLJ.

 

Spalt M 2105 band 17, 1945

Webbansvarig