Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÖJOR, sbst. pl.
Etymologi
[dialektal sidoform till mejor (se MAJ, sbst.2). — Jfr MÖJA, v.]
(i Finl.) maj, mejor. Det skall smyckas med möjor en grind i natt. Mörne Tystn. 13 (1923).

 

Spalt M 2103 band 17, 1945

Webbansvarig