Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅSTRO, adv.
Etymologi
[jfr sv. dial. månstro samt MÅNNTRO, MÅTRO]
(†) månne, månntro. Hwar funno di’n (dvs. var funno de vise männen Kristus)? Måstro i Jerusalem. Columbus MålRoo 6 (c. 1678).

 

Spalt M 1883 band 17, 1945

Webbansvarig