Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅLERI 1leri4, n.; best. -et l. -t; pl. (i bet. 3) -er.
Etymologi
[jfr d. maleri, t. malerei; till MÅLA, v.2]
1) handlingen l. värksamheten att måla (se MÅLA, v.2 13), målande, målning(sarbete); numera bl. om utövande av målarkonsten. Min mahn .. som nu ähr södher på Landet. och der går och arbeta medh målerij. ÅngermDomb. 10/6 1635, fol. 86. Han (ägnade) sig .. (bl. a.) åt .. måleri och musik. De Geer Minn. 1: 1 (1892).
2) målarkonst; äv. mer l. mindre konkret o. sammanfattande, om vissa alster inom målarkonsten ss. kännetecknande för en viss konstnär l. epok. Om Syhnkonsten och Målerij. Schroderus Comenius s. 192 (1639). Kongl. Målare- och Bildhuggare-Academiens göromål blifver, at befrämja Målerie, Bildhuggeri, och flere Ädla Konsters tilväxt i Svea Rike. StatutMålBildhAcad. 5/1 1773, s. 2. Holländarnes mycket beryktade och mycket förtjenstfulla måleri. Ödman Hemma 118 (1896). Den koloristiska riktningen inom måleriet. 2UB 10: 288 (1907). — särsk. (mera tillf.) bildl., om åskådlig o. levande skildring av ngt i ord l. toner; jfr MÅLA, v.2 4 a β. Ett försök i det musikaliska måleriet. SvLittFT 1834, sp. 628. Atterbom PoesH 3: 139 (1848). jfr LJUD-, ORD-, TON-MÅLERI.
3) konkret: målning (se målning, sbst.1 1 c β); förr äv. koll.; numera företrädesvis i pl. När ett (turkiskt krigs-)skiepp går ut måhlas spegelen med allahanda slagz irregulairt måhlerij. KKD 5: 71 (1710). Utmärkta målerier, medailler och sculpturarbeten. Hammarsköld KonstH 410 (1817). Schück (o. Warburg) 2LittH 1: 209 (1911). Östergren (1932).
Ssgr: (1) MÅLERI-ARBETARE~0200. arbetare (hantvärkare) som sysslar med målning ss. hantvärk. WoJ (1891).
(1) -ARBETE~020.
(3) -SAMLING. konkret: tavelsamling. Atterbom Minn. 206 (1817).
(1, 2) -TEKNIK. HantvB I. 1: 352 (1934).
(2) -UTSTÄLLNING~020. konkret; jfr -samling. Björkman (1889).
(1) -VÄRKSTAD. målarvärkstad. Hellström Malmros 97 (1931).

 

Spalt M 1807 band 17, 1945

Webbansvarig