Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYSTIFIK mys1tifi4k, adj. -are (tillf.). adv. -T.
Etymologi
[ombildning av MYSTISK i anslutning till sådana ord som KONSTIFIK, MAGNIFIK]
(vard. o. skämts., mera tillf.) mystisk, (se d. o. 3), mysteriös. En .. tafla, föreställande ett qvinnoansigte med barnsliga drag, bär den .. mystifika benämningen ”en drottning från Kongahälla”. VL 1901, nr 37, s. 3.

 

Spalt M 1755 band 17, 1945

Webbansvarig