Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYSK, sbst.2 o. adj., l. MUSKUS, sbst.2 o. adj., numera bl. i ssgr mys3k~ resp. mus3kus~, förr äv. MUSK, sbst.4 o. adj.; ss. sbst. r. l. m.; ss. adj. vanl. oböjl.
Ordformer
(mus(s)k (-sch) 16471805. muskes 1670. muskos 16681669. musque 1650. mus(s)kus(s) (-sc(k)-, -sch-) 16501832. mysk (-ÿ-, -sch) 16471805. — Se vidare ssgr)
Etymologi
[jfr fr. musc; utvidgad anv. av MYSK, sbst.1]
(numera bl. ss. förled i ssgr)
I. ss. sbst.
1) viss rödbrun l. mörkbrun färgnyans som liknar färgen av mysk (se MYSK, sbst.1 1). Mörk mysk på ylle. Westring SvLafv. 2: 176 (1805). En vacker brun Muskus. Retzius FlOec. 386 (1806). Carlström Spinnm. 39 (1832).
2) [jfr motsv. anv. i fr.] ett slags rödbrunt l. mörkbrunt kläde (jfr 1); i ssgr.
II. ss. adj.: som har den färg som betecknas med ”mysk”, ”myskfärgad”. Musk oskuret Samett. KlädkamRSthm 1647, s. 75 a. Wedh den tijden .. (renarna) fälla håren, så see dhe uth nästan hehl muska. JTornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 51. Muscus gull knappar med Litzar. KlädkamRSthm 1720, s. 40. Anm. Förb. av mysk, musk osv. o. sbst. kan stundom möjl. äv. uppfattas ss. ssg.
Ssgr (i fråga om ä. förh.; jfr anm. ovan): (I 1, II) MYSK- l. MUSKUS-BROKAD. (muskus-) BoupptSthm 12/6 1675.
(I 2) -BYXOR, pl. (musk-) BoupptSthm 11/7 1674.
(I 1, II) -DAMAST. (muskus-) BoupptSthm 12/6 1675.
(jfr I 1) -FÄRG. (musk- 17911805. mysk- 18431885. muskus- 18061847. mussu- 1659) [jfr fr. couleur de musc] BoupptSthm 18/10 1659. Schulthess (1885).
(I 1, II) -FÄRGA, adj. oböjl. (musk- 16551667. musko- 16481650. muskos- 1669. muskus- 1673) [jfr liv-färga, adj.] (†) = -färgad. Muskofergha Sillkesgaloner. KlädkamRSthm 1648 C, s. 209 a. Därs. 1673, s. 206.
(I 1, II) -FÄRGAD, p. adj. (musk- 16671805. muske- 1672. muskus- 16581901. mysk- 18041843. myske- 1647) jfr -färg. Mÿskefergat Cammelehår. KlädkamRSthm 1647, s. 4 a. En mörk muskusfärgad fällning. FKM 2: 168 (1807). Hagström Herdam. 4: 30 (1901; efter handl. fr. c. 1820).
(I 1, II) -GRÅ. (musk- 16721675. muskus- 16731674) (†) grå med nyans av ”myskfärg”. Af färgan finnas .. (renarna) dels hwijtgrå, dels muskgrå. JTornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 51. BoupptSthm 23/4 1675.
(jfr I 2) -KLÄDE. (musk- 1674. muskus- 16641668) [jfr fr. drap musc] Grått Muskus klädhe. KlädkamRSthm 1664, s. 5. BoupptSthm 19/5 1674.
(I 1, II) -PLYSCH. (muskus-) KlädkamRSthm 1664, s. 30.
(I 1, II) -RÖTT, n. (mosk-) (†) röd färgnyans med skiftning i ”myskfärg”. NJournD 1860, s. 182.
(I 1, II) -SILKE. (muskus- 1650. musque- 1650) KlädkamRSthm 1650 Fransk., s. 186.
(I 2) -TRÖJA. (muskus-) Gåssen .. (var) klädd uti Muscus-Tröja .. samt svart Hatt. DA 1793, nr 2, s. 4.
(I 1, II) -TUBIN. (muskus-) BoupptSthm 27/6 1672.

 

Spalt M 1749 band 17, 1945

Webbansvarig