Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYOSOTIS my1oså4tis l. -ås- l. -ωs-, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[av lat. myosotis, av gr. μυοσωτίς, av μῦς (gen. μυός), mus (jfr MYOLOGI), o. οὖς (gen. ὠτός), öra]
förgätmigej (se d. o. 1); jfr MUS-ÖRA. Andersson (1845). Östergren (1932).
Ssg: MYOSOTIS-BLOMMA, r. l. f.

 

Spalt M 1731 band 17, 1945

Webbansvarig