Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYKOS mykå4s, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. mykose, mykosis, eng. mycosis, fr. mycose; av nylat. mycosis, till gr. μύκης, svamp (jfr MYKO-)]
med. o. veter. benämning på sjukdomar som alstras av vissa parasitära svampar. NF (1887).
Avledn.: MYKOTISK, adj. [jfr t. mykotisch] (föga br.) med. o. veter. FörhLäkS 1870, s. 102.

 

Spalt M 1697 band 17, 1945

Webbansvarig