Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYKORRHIZA my1korit4sa l. myk1-, l. -kå- l. -kω-, l. 1032, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(stundom skrivet mykorhiza)
Etymologi
[jfr t. mykorrhiza, eng. mycorrhiza, fr. mycorhizes, pl.; av MYKO- o. gr. ῥίζα, rot]
bot. symbiotisk förening mellan rötter l. rhizomer av högre växter o. svampmycelium, svamprot. TMFries i SvTidskr. 1892, s. 281. Granens mykorrhiza. LAHT 1926, s. 177. — jfr TALL-MYKORRHIZA.
Ssgr (bot.): MYKORRHIZA-BILDARE, r. mykorrhizasvamp. LAHT 1926, s. 177.
-BILDNING. abstr. o. konkret. 3NF 14: 500 (1931; konkret).
-FÖRANDE, p. adj. 2NF 19: 8 (1913).
-SVAMP. svamp som bildar mykorrhiza. 2NF 19: 8 (1913).

 

Spalt M 1697 band 17, 1945

Webbansvarig