Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYKO- my1ko- l. myk1o-, l. -kå- l. -kω-.
Ordformer
(stundom skrivet myco-)
Etymologi
[jfr t. myko-, eng. o. fr. myco-; till gr. μύκης, svamp (jfr MYCELIUM, MYKOS)]
som har samband med l. avseende på l. förorsakas av svampar; ss. första led i ssgr.
Ssgr: MYKO-LOG104. [jfr t. mykolog, fr. mycologue] (i fackspr.) svampforskare; svampkännare. VetAH 1810, s. 8.
-LOGI1004 l. 0104. [jfr t. mykologie, eng. mycology, fr. mycologie] (i fackspr.) den gren av botaniken som avhandlar svamparna. SvLitTidn. 1819, sp. 534.
-LOGISK1040. (i fackspr.) adj. till -log o. -logi. Frey 1846, s. 66.
-RHIZA, se mykorrhiza.
-TROF -trå4f, adj. [jfr fr. mycotrophe; till gr. τροφή, näring] bot. om växt: som helt l. delvis upptar sina näringsämnen gm mykorrhiza. 2NF (1913).

 

Spalt M 1697 band 17, 1945

Webbansvarig