Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUTTER mut4er, sbst.2, r. l. m.; best. -n ((†) muttren Täubel Boktr. 2: 28 (1823)); pl. muttrar.
Etymologi
[jfr nor. mutter, ävensom d. møtrik; av t. mutter i bildl. anv.: livmoder, hålrum vari ngt inpassas (se MODER, sbst. 6 b). — Jfr MUTTRIK, MODER-SKRUV]
(i sht sex- l. fyrkantigt) metallstycke med ett gängat cylindriskt hål, vilket kan förflyttas runt en skruv (gängad bult) i dennas axelriktning gm skruvens kringvridning, då muttern fasthålles, l. gm mutterns vridning, då skruven är fastsatt. Vrida till muttern. Präss med .. behållen skruf med sin mutter. DA 1793, nr 232, s. 2. (Skruven) består alltid af två delar: hanskrufven med sina gängor, och muttern med sina gängor. Berlin Lrb. 159 (1852). Skarfbultar med muttrar till järnvägsskenor. SFS 1906, nr 38, s. 27. — jfr AXEL-, DIFFERENTIAL-, KLÄM-, KONTRA-, KOPPAR-, KORDONG-, KRON-, LÅS-, SKRUV-, STÄLL-, TÄCK-, VING-MUTTER m. fl.
Ssgr (tekn.): MUTTER-BRICKA. bricka som användes ss. mellanlägg mellan muttern o. underlaget för att åstadkomma god anliggningsyta; jfr bricka, sbst.3 1 c. GHT 1895, nr 268 B, s. 4.
-GÄNGA, r. l. f. i pl.: invändiga gängor ss. i en mutter. Eneberg Karmarsch 1: 165 (1858).
-LÅS. anordning för att hålla en mutter i säkert läge; jfr kontra-, lås-mutter. 2NF 25: 1218 (1917).
-NYCKEL. skruvnyckel, speciellt avsedd för muttrar. PriskatalSonesson 1895, s. 88.

 

Spalt M 1680 band 17, 1945

Webbansvarig