Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUSCH muʃ4, r. l. m.; best. -en; pl. -er32 l. 40.
Ordformer
(mosch 1812. mouch(e) 17311912. mousche 1716. much 1822c. 1855. musch c. 1710 (: muscher, pl.) osv.)
Etymologi
[jfr t. musche, eng. mouche; av fr. mouche, av lat. musca, fluga. — Jfr MOSKIT]
liten lapp av svart tyg (vanl. taft) l. fläck av svart smink som damer i ä. tid (i sht under 1700-talet) fäste i ansiktet (stundom äv. på barmen) för att gm kontrastvärkan framhäva (den pudrade) hyns vithet l. för att dölja märken (kvisslor o. d.); jfr SKÖNHETS-FLÄCK. Fånge 31 (c. 1710). Hon placerar sine Moucher med största sorgfällighet. SedolärMercur. 2: nr 23, s. 7 (1731). En skälmsk kusin med musch vid kindens grop. Snoilsky 4: 68 (1887). Hallner Kvällsus 27 (1922). — jfr SKÖNHETS-MUSCH m. fl. — särsk. i utvidgad anv.
a) (†) om naturlig mörk fläck på huden; särsk.: leverfläck. Broman Glys. 1: 409 (c. 1730; på gris). Wallengren Mann. 54 (1895; om leverfläck).
b) muschliknande (ofta upphöjd) figur i mönster på tyg, flor o. d. Randiga (gardiner) med muscher. BoupptVäxjö 1773. Så kommer en fröken, som verkar så chic / i floret med muscher. Myrberg NDård. 126 (1924).
Ssgr: MUSCH-ASK, r. l. m. (förr) = -dosa. Tersmeden Mem. 1: 63 (c. 1780).
(b) -BRODERI. (†) broderi med muschmönster. NJournD 1858, s. 43.
-DOSA. (förr) dosa för förvaring av muscher. En liten mouchedosa af guld. Tersmeden Mem. 4: 61 (1748).
-FLÄCK. (förr) Vallgren ABCBok 20 (1917).
(b) -KNUT. (†) Muschknutar kallas de högt liggande knutarne, som äro så prydliga på knytarbeten. Freja 1881, s. 33.
-LAPP, r. l. m. (förr) musch (av taft l. dyl.). WoL 962 (1887). särsk. bildl. Musch-lappar af torra sententier och kalla reflexioner. SvLitTidn. 1818, sp. 110.
(b) -MÖNSTER. med muschliknande figurer. BoupptVäxjö 1843.
-PLÅSTER.
1) (förr) muschlapp. Lindegren 1: 137 (1805). Jensen Mickiewicz Tad. 333 (1898).
2) farm. muschliknande plåster till skydd för mindre sår o. d., engelskt plåster. Forshæll OrgPharm. 59 (1836). Lundqvist BadenPowell Vargung. 155 (1931).
-PRYDD, p. adj. (förr) Browallius Holbg 107 (1744).
Avledn.: MUSCHA, v. (†) anbringa muschliknande fläckar av svart färg i (ansiktet). Nästippen och kindbenen (äro hos den moriska kvinnan) mouchade med .. (svart) färg. SP 1792, nr 150, s. 3.
MUSCHERAD, p. adj. (†) till b, om tyg, = muschig. En .. Hatt, med .. hvitt moucherat siden-foder. SP 1780, s. 248. Meurman (1847).
MUSCHIG l. MYSCHIG, adj. (musch- 17931874. mysch- 1771) (†) till b, om tyg: försedd med muschmönster. DA 1771, nr 129, s. 4. Dukar af muschig dräll. BoupptVäxjö 1856. Berg Handarb. 131 (1874).

 

Spalt M 1631 band 17, 1945

Webbansvarig