Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MURSK, adv.
Etymologi
[trol. (med analogisk ombildning efter uttr. i kras (se KRAS II 2) o. d.) av nt. murs (afbreken), murs entwei (breken) l. t. morsch entzwei (brechen), (bryta) tvärt av, sönder, itu, eg. samma ord som t. morsch, murken, av mht. mursch (jfr mht. -mürsen i zermürsen, trycka sönder, krossa), till en s-utvidgning av den ieur. roten mer, smula sönder, som föreligger i MÅRA, v. — Jfr MURKEN, MÖRT]
(†) i uttr. avbräcka ngt i mursk, bryta l. bräcka ngt tvärs av. Loenbom Upl. 1: 45 (c. 1630).

 

Spalt M 1624 band 17, 1945

Webbansvarig