Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MURAL mura4l l. mɯ-, adj.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. mural, av lat. muralis, avledn. av murus (se MUR, sbst.1)]
som har avseende på mur(ar). Ekbohrn (1904). De murala arrangemangen. SvTrädgK 2: 81 (1931). — särsk. konst. om måleri, bild o. d.: som utföres l. är utförd på mur; äv. i utvidgad anv.: som har avseende på (l. tagit intryck av) murmåleri. 2NF 19: 219 (1913). Mural stil i figurframställning. Därs. 38: 677 (1926). En mural bild. SvD(A) 1933, nr 101, s. 7.
Ssgr: MURAL-CIRKEL. [jfr eng. mural circle, fr. cercle mural] (förr) astr. murcirkel. ÅrsbVetA 1824, s. 298.
-KVADRANT. [jfr eng. mural quadrant, nylat. quadrans muralis] (förr) astr. murkvadrant. VetAH 1759, s. 306.
-MÅLARE. i sht konst. jfr -måleri. SvD(B) 1945, nr 41, s. 2.
-MÅLERI. i sht konst. murmåleri. Roosval RomK 190 (1930).
-MÅLNING. [jfr eng. mural painting, fr. peinture murale] i sht konst. murmålning. UpplFmT 41: 53 (1927; konkret). HantvB I. 4: 266 (1936; abstr.).

 

Spalt M 1615 band 17, 1945

Webbansvarig