Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULÅSNA 3l~å2sna, f. l. r.; best. -an; pl. -or (KlädkamRSthm 1650 Fransk., s. 207, osv.) ((†) -er KlädkamRSthm 1594 B, s. 61 b); förr äv. MULÅSNE, m. l. r.; best. -en; pl. -ar (Schroderus Os. 2: 739 (1635), RARP 4: 517 (1650)); förr äv. MULÄSLE- (i ssgn MULÄSLE-AKTARE).
Ordformer
(mul- (muhl-, muul-, mwl-) 1594 osv. mull- 15941694. -åsna c. 1635 osv. -åsne 17291764. -åssna (-sz-) 16501674. -åssne 1650. -äsle- 1594)
Etymologi
[av MULA, sbst.1, o. ÅSNA resp. ESEL]
bastard av häst o. åsna, särsk. (i fackspr. numera alltid) av hingst o. åsnesto; i icke fackmässigt spr. stundom äv. om åsna av viss (storvuxen) ras; jfr MULA, sbst.1 KlädkamRSthm 1594 B, s. 61 b. Osbeck Resa 35 (1751, 1757). Nilsson Fauna 1: 328 (1820). Mulåsnan är bastard af hingst af häst och åsnesto, samt har .. hufvudsakligen moderdjurets storlek och växt, med undantag af .. (huvud, öron, länd och svans), i hvilka karakterer den liknar fadern. Lilljeborg Däggdj. 753 (1874). 3NF 20: 1342 (1934). — särsk. i jämförelse, med tanke på mulåsnans envishet o. d. Almqvist AMay 57 (1838). Envis som en gammal mulåsna. Essén Vap. 38 (1917).
Ssgr: MULÅSNE-AKTARE. (muläsle-) (†) mulåsneskötare. KlädkamRSthm 1594 B, s. 72 b.
-DRIVARE. person som driver l. kör en mulåsna. Linc. Eeee 2 b (1640).
-DRÄNG. jfr -skötare. Lind 1: 1131 (1749). Hedin Pol 1: 231 (1911).
-HANNE l. -HANE. Gravander Buffon 1: 54 (1806).
-HONA. Nilsson Fauna 1: 328 (1820).
-KVARN. (förr) kvarn för krossning av malm, dragen av mulåsnor. UB 4: 265 (1873).
-KÄRRA, r. l. f. dragen av mulåsna. Barthel Colón 150 (1932).
-MJÖLK. Reitz Ät 48 (1917).
-RYKTARE. (†) = -skötare. Wikforss 2: 124 (1804). Heinrich (1828).
-SADEL. Möller 1: 135 (1745).
-SKO, r. l. m. jfr hästsko. Bergv. 2: 618 (1752).
-SKÖTARE. person som har till yrke att sköta mulåsnor. Janson CostaN 2: 235 (1910).
-STIG. använd vid transport med mulåsnor. NF 3: 589 (1879).
-STO.
-VAKTARE. (numera föga br.) = -skötare. KlädkamRSthm 1594 D, s. 106 a. Schulthess (1885).
-VÄG. jfr -stig. Zilliacus Hågk. 162 (1899).
Avledn.: MULÅSNINNA, f. (†) mulåsnesto. Sylvius Mornay 34 (1674). Gravander Buffon 1: 54 (1806).

 

Spalt M 1553 band 17, 1945

Webbansvarig