Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULTRIG, adj.
Ordformer
(multryt, n.)
Etymologi
[av t. mult(e)rig, murken, förmultnad, till multern, (för)multna, avledn. av mull, jord (se MULL, sbst.2)]
(†) förmultnad, murken. NoraskogArk. 5: 277 (1674).

 

Spalt M 1552 band 17, 1945

Webbansvarig