Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULTOSTAT mul1tωsta4t l. -to- l. -tå-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildat till lat. multus (se MULTUM, sbst.2) o. -STAT efter mönster av sådana ord som AEROSTAT, REOSTAT]
med. apparat som omformar ledningsnätets ström till olika arter av galvanisk o. faradisk ström (för användning vid medicinsk diagnos o. behandling). 2NF (1913).

 

Spalt M 1552 band 17, 1945

Webbansvarig