Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULTI- mul1ti-, i vissa fall äv. mul3ti~ l. mul4ti~.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. multi-; av lat. multi-, ssgsform av multus (se MULTUM, sbst.2). — Jfr MULTIPEL, sbst. o. adj.]
i ssgr: mång-.
Ssgr (i sht i fackspr.): MULTI-FORM104, adj. [jfr t. o. eng. multiform, fr. multiforme; av lat. multiformis] som uppträder i många former, månggestaltad; särsk. med. o. veter. om hudutslag: som har växlande o. olikformad utbredning, mångformad. Multiforma utslag. Ekbohrn (1904). Strandberg HudSj. 87 (1924).
-GRAF104, r. l. m. [jfr t. o. eng. multigraph] ett slags duplikator där typerna sättas som vid handsättning på tryckeri; äv. (numera knappast br.): hektograf. 2NF (1913; om hektograf).
Avledn.: multigrafera, v. duplicera med multigraf. HandInd. 958 (1927).
-MILLIONÄR 30~1002 l. 40~1001 l. -MILJONÄR30~102 l. 40~101. [jfr t. multimillionär, eng. multimillionaire, fr. multimillionnaire] mångmillionär. Grebst Grängesbg 186 (1908).
-NOMISK, adj. [jfr t. multinomisch] (†) mat. som består av flera delar (termer), polynomisk. Multinomiska rötter. Palmquist Alg. 1: Bih. 12 (1749).
-PLAN 104, n. [jfr t. multiplan, eng. multiplane, fr. multiplan] flyg. flygplan med mer än två (l. tre) bärplan, polyplan, ”flerdäckare”. VerdS 168: 13 (1910).
-PLEX-, -PLICERA, -PLIKAND, -PLIKANT, -PLIKATION, -PLIKATIV, sbst. o. adj., -PLIKATOR, se d. o. —
-POLÄR1004, förr äv. -POLAR, adj. [jfr t. o. eng. multipolar, fr. multipolaire. Jfr bi-, uni-polär] (numera föga br.) som har mer än två poler, flerpolig.
a) fys. inom elektricitetsläran, i sht om motorer, generatorer o. d. TT 1898, M. s. 109.
b) fysiol. om nervcell med mer än två utlöpare. Thorell Zool. 1: 141 (1860).
-VALVIER, pl. [jfr eng. multivalve; av nylat. multivalvia, till multivalvis, som har många valv; senare ssgsleden till VALV] (†) benämning på ordningen Polyplacophora bland molluskerna, ledsnäckor. PForsskål (1761) hos Linné Bref I. 6: 131.

 

Spalt M 1547 band 17, 1945

Webbansvarig