Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULLÖG l. MULLÖGA l. MULLÖGE, r. l. f. (HSH 37: 2 (1529), Schultze Ordb. 3033 (c. 1755)) l. n. (KlädkamRSthm 1554 K, s. 6 b, BoupptSthm 1685); pl. -ar (GripshR 1549, GripshInvent. 1553) l. -er (HSH 37: 2 (1529), Lagerbring 1Hist. 3: 651 (1776)) l. -on (till sg. -öga; ArkliR 1561, avd. 19, BoupptRasbo 1826) l. -or (GripshR 1581 A, s. 139, HC11H 9: 16 (1768)) l. mullöga (Roth Kägleh. 19 (i handl. fr. 1686)); l. MULLÖGON, n.; pl. = (se ovan).
Ordformer
(mall- 1669c. 1730. mul- (muul-) 15431699. mull- 15291826. munl- 1681c. 1755. möll- 1558. -aga 1663. -ege 1554. -eger, pl. 1563. -ier, pl. 1549. -ig 15471548. -igar, pl. 15491553. -iger, pl. 1547. -oger, pl. 15711581. -ög(h) 15291673. -öga, sg. 15531769. -öga, pl. 1686. -ög(h)e 15531573. -ögen, sg. 1684. -ög(h)er, pl. 15291573. -ögon, sg. c. 16451684. -ögon, pl. 15611826. -ögor, pl. 15811768. -öijo 1674. -öya 1653. -öyon, pl. 1653)
Etymologi
[fsv. mullögh(a), sv. dial. mullöga; jfr fd. mullugh, mullogh, mullagh, mulløgh, d. mulling, isl. mundlaug, mullaug; till fsv. mund, hand, motsv. isl. mund (jfr MYNDIG), o. LÖGA, tvätta, l. LÖG, bad; senare ombildat på olika sätt, bl. a. i anslutning till ÖGA]
(†) mindre fat l. bäcken, i sht avsett att tvätta sig i, handfat, tvättfat. HSH 37: 2 (1529). Broman Glys. 3: 212 (c. 1730). BoupptRasbo 1826. — jfr KOPPAR-, MÄSSINGS-MULLÖGA.
Ssg: MULLÖGE-STOMME. (†) ställ för tvättfat? GripshInvent. 1553.

 

Spalt M 1544 band 17, 1945

Webbansvarig