Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULJÖR muljö4r l. 4r, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(mul- 1881 osv. mull- 18661913)
Etymologi
[av fr. mouilleur, avledn. av mouiller, uppmjuka, kasta ankar (se MULJERA)]
sjöt. ankarlås. Ramsten 22 (1866). UFlott. 2: 48 (1904). — jfr ANKAR-MULJÖR.

 

Spalt M 1528 band 17, 1945

Webbansvarig