Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULDAN, r. l. m. l. f.
Etymologi
[uppkommet gm metates av ä. t. monthal]
(†) i fråga om ä. förfaringssätt vid mässingsbruk: aska av kolstybb o. galmeja som efter zinkens sammansättning med kopparen till mässing befann sig över den smälta mässingen o. som samlades i en framför smältugnen befintlig fyrkantig, järnbeklädd grop (muldangropen) för ytterligare rening. Rinman (1789).
Ssg: MULDAN-GROP. [jfr ä. t. monthalgrube] (†) Rinman (1789). Heinrich (1828).

 

Spalt M 1525 band 17, 1945

Webbansvarig