Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUFF, sbst.3
Etymologi
[av t. muff, m., dovt hundskall; jfr eng. muff ss. uttr. för oartikulerade ljud; av ljudhärmande urspr.]
(†) skall av hund l. räv. Schultze Ordb. 3161 (c. 1755).
Avledn.: MUFFA, v.2 (†) om hund: skälla, gläfsa. Schultze Ordb. 3161 (c. 1755).

 

Spalt M 1519 band 17, 1945

Webbansvarig