Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUDD mud4, sbst.4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar ((†) -er HFinLappm. 4: 61 (1595)); i bet. 3 stundom äv. MUDDE mud3e2, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(mudd 1739 osv. mudde 17841936)
Etymologi
[sv. dial. mudd, motsv. nor. mudd; av lap. muedda, muödda, renskinnspäls, besläktat med fin. muti (gen. mudin), lappmudd]
1) (i Norrl.) päls av renskinn, använd av lapparna, lappmudd; stundom äv. om kolt l. kappa l. (barn)rock av annat skinn. HFinLappm. 4: 61 (1595). Lind (1749; om barnrock). (Bonden) Bratte gick om vintren .. klädd i en mudd af bäfverskinn. NorrlS 1—6: 66 (c. 1770). Kvinnorna gå klädda i kolt eller mudd. OoB 1892, s. 557. — jfr LAPP-, REN-, RENSKINNS-MUDD m. fl.
2) (†) stövel av renskinn, använd av lapparna; äv. om liknande plagg hos andra folkslag. Herodotus .. säger, at de (skandinaver) som bodde öfverst i Norr .. hade .. Ren-fötter, emedan Renklorne suto fast vid deras muddar eller Renstöflar. Dalin Hist. 1: 276 (1747). Österlänningarnes mudd, äller muthnick, kiänga äller stöffvel utan klack samt turband. Linné Diet. 1: 89 (c. 1750).
3) stickad (l. virkad) l. (i sht förr) av skinn gjord rörformig, åtsittande handlinning (l. halvärm), vanl. brukad som löst plagg, stundom fastsittande på dräktplagg l. vante, pulsvärmare; stundom äv. om motsv. plagg för vristen, vanl. fastsittande vid byxan (t. ex. på skidbyxor). Lind (1749). En Lifpäls .. med Sobelkrage och Muddar. DA 1825, nr 32, s. 3. Kring handlederna buros förr om vintern muddar .. virkade eller stickade av ullgarn i granna mönster. FolklEtnSt. 5: 142 (1934). Benkläder i angora, med mudd. SvD(A) 1935, nr 30, s. 6. — jfr ARM-, PULS-, ÄRM-MUDD m. fl.
Ssgr: A: (1) MUDD-SKINN. (†) skinn l. fäll av renkalv. Högström Lapm. 246 (1747). Möller (1807).
(jfr 2) -STÖVEL. (†) ArkNorrlHembygdsf. 1919, s. 80 (1746).
B (†): (1) MUDDE-RÅD. material (skinn) för tillvärkning av lappmuddar. (Lapparna jaga) efter diur och skin til Mudderådh. Bureus Suml. 62 (c. 1600).

 

Spalt M 1513 band 17, 1945

Webbansvarig