Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOTTI mot4i, r.; best. -in; pl. -in (Johansson Inte dö 115 (1940) osv.) l. -is (NDA 1943, nr 45, s. 20).
Etymologi
[av fin. motti, eg.: famnmått för långved (i vilket veden liksom inspärras), av sv. MÅTT]
mil. (eg. mindre) område där en truppstyrka helt inringats av fienden; äv. om den inringade truppstyrkan. Mottin vid Koposenselkä hungrades ut .. och tillintetgjordes. Mörne ÄrVint. 117 (1940). Finnarna ha rivit upp .. en rysk motti och tagit stort byte. DN(A) 1941, nr 202, s. 1. Två tyska mottin (på den tyska västfronten). GHT 1945, nr 82, s. 3.
Ssgr (mil.): MOTTI-BILDNING. konkret: motti. Mörne ÄrVint. 118 (1940). GHT 1945, nr 82, s. 3.
-SLAG. slag som utkämpas mellan en i en motti inringad och en omringande styrka. SDS 1943, nr 70, s. 8.
-TAKTIK. taktik som går ut på att innesluta fienden i motti(n), inringningstaktik. DN(A) 1941, nr 249, s. 28.

 

Spalt M 1499 band 17, 1945

Webbansvarig