Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOT, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 15 a β) MOT-TEMA. mus. i musikstycke: tema som omväxlar med huvudtemat (o. vanl. utgör en kontrast till detta). 2SAH 57: 77 (1880). Norlind AMusH 300 (1921).
(I 15 a β) -TES. tes uppställd mot annan tes. 2NF 6: 1299 (1907).

 

Spalt M 1499 band 17, 1945

Webbansvarig