Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOT, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 1 c β) MOT-TAG, sbst.1 (numera mindre br.) gymn. motfattning, motgrepp. Balck Idr. 3: 292 (1888).
(I 1) -TAG, sbst.2 (†) organ för mottagande av ngt, mottagningsställe, ”receptor”; äv. bildl. EAAlmquist (1820) i KyrkohÅ 1910, s. 192 (bildl.). Apollo gode, för mitt verk, det sista, / Mig gör till sådant mottag af ditt snille, / Att du åt mig kan skänka åtrådd lager. Lidforss Dante I. 3: 3 (1902).

 

Spalt M 1494 band 17, 1945

Webbansvarig