Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOT, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 13 a) MOT-INDICERA. (föga br.) med. om sjukdomssymtom: tala mot användandet av (viss behandlingsmetod o. d.); motsatt: indicera. TLäk. 1833, s. 143. Collin Ordl. (1847).
(I 13 a) -INDIKATION. (föga br.) med. vbalsbst. till mot-indicera. Collin Ordl. (1847). Tholander Ordl. (c. 1875).
(I 15 a β) -INTRESSE. (mera tillf.) intresse som står i strid med annat intresse, motsatt intresse. Steffen Krig 4: 238 (1917).
(I 13 d) -INTRIG. VLitt. 3: 689 (1902).

 

Spalt M 1452 band 17, 1945

Webbansvarig