Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MORMÄSSA 3r~mäs2a (mo`rmessa (med) sl(utet) o Weste; må`rmä´ssa Dalin) l. MORSMÄSSA 3rs~mäs2a l. (numera föga br.) MÅRMÄSSA 3r~ mäs2a, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(moder- 1525. mor- 1525 osv. more- c. 15401561. mors- 1678 osv. mår- 15381919. måre- 15231637. mårs- 1627)
Etymologi
[fsv. mariu mässa, motsv. fnor. o. isl. máriumessa; ssg av MARIA o. MÄSSA, sbst.; förleden tidigt ansluten till o. ombildad efter MOR, sbst.1 (o. MODER). — Jfr MARIE-MÄSSA]
1) (†) mässa (gudstjänst) på mariadag. Broman Glys. 2: 94 (c. 1730).
2) urspr.: kyrklig högtid som firades den 8 sept. till åminnelse av jungfrun Marias födelse; äv.: marknad som (urspr.) hölls i samband med denna högtid (stundom äv. den 15 aug., Marie himmelsfärdsdag); numera nästan bl. (i sht i folkligt spr. l. i skildring av ä. förh.) ss. benämning på den 8 sept. l. vid denna tid hållen marknad (i sht i Västerås); förr äv. i uttr. i mormässes, vid senaste mormässan. G1R 1: 121 (1523). I Mårmesses. VästeråsDP 25/10 1620. Hwetet sås ifrån Mormessa in til Korsmessa. LfF 1899, s. 102 (1656). Morsmäsza .. (är) En af de större fäster, firad den 8 Sept. Dijkman AntEccl. 148 (1678, 1703). Morsmässan, som ännu är stadens (dvs. Västerås’) förnämsta marknad. Fornv. 1930, s. 247. Staf Markn. 360, 367 (1935). SvTeolKv. 1936, s. 231 (om ä. förh.). Anm. Ss. benämning på den 8 sept. användes ordet i almanackorna t. o. m. 1900.
3) (mår-) [bet. uppkommen gm association med MÅRTENS-MÄSSA] (†) mårtensmässa, den 11 nov. Serenius Mm 3 b (1734, 1757). Lind (1749). Schultze Ordb. 2929 (c. 1755).
Ssgr (till 2; numera bl. i folkligt spr. l. i skildring av ä. förh.): A: MORMÄSS-LAX. lax som (går uppför vattendrag o.) fiskas vid ”mormässotiden” (möjl. omkr. den 15 aug.). VetAH 1751, s. 116. Fatab. 1919, s. 133.
-MARKNAD, se D.
B (†): MORMÄSSA-MARKNAD, se D.
C: MORMÄSSE-AFTON, -MARKNAD, -TID, se D.
D: MORMÄSSO-AFTON. (-mässe- 1750. -mässo- 1843 osv.) den 7 sept., dagen före mormässan. Dalin Hist. 2: 906 (1750).
-MARKNAD. (-mäss- 1785. -mässa- 16561703. -mässe- 15561670. -mässo- 1591 osv.) G1R 26: 537 (1556). Mårmässo-Marknad i Västerås Stad, som .. är utsatt at hållas den 8:de September, skal hädanefter .. taga sin början den 16 i samma Månad årligen. PH 5: 3637 (1754).
-TID. (-mässe- 15771637. -mässo- 1581 osv.) oftast i adverbiella uttr. Om Mårmesze tÿdh. 2SthmTb. 5: 305 (1577). Wid Mårmäszo-tiden. LMil. 2: 487 (1691). Bönderna .. (på Orust) höllo före, at det är bäst så Rågen Mormässotiden. Kalm VgBah. 198 (1746).

 

Spalt M 1391 band 17, 1945

Webbansvarig