Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MORENDO morän4l. må-, äv. mω-, l. -do l. -då, äv. 032, förr äv. MORIENDO, adv. o. sbst. n.; ss. sbst. best. -ot; pl. -on.
Ordformer
(-rendo 1864 osv. -riendo 18451857)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. morendo; av it. morendo, gerundium av morire, dö, av lat. mori, dö (se MORD, sbst.1); den ä. formen moriendo ansluten till lat. gerundium moriendo]
mus. eg.: bortdöende; (med) gradvis skeende minskning av tonstyrka ända till nästan fullständig ljudlöshet; förr äv. om minskning av tempo.
I. ss. adv. Morendo .. har afseende på tempot’s förlängande. Höijer (1864). Lundgren MusReallex. (1924).
II. ss. sbst. Bremer Dal. 111 (1845). NF (1887). En i ett ljuft morendo svinnande violoncellton. Öberg Makt. 1: 80 (1906).

 

Spalt M 1358 band 17, 1945

Webbansvarig